Genus Miopithecus
talapoin monkey

Classification: Order Primates (primates) > Family Cercopithecidae (Old World monkeys) > Genus Miopithecus


Miopithecus talapoin
talapoin monkey
(Individual: 1)